Boisko naturalne przy ulicy Różanej w Ostrowcu Św.