Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Klub Piłkarski KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski.

Zgodnie z § 24 Statutu Stowarzyszenia Klubu Piłkarskiego KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski, z inicjatywy własnej Zarządu Stowarzyszenia, niniejszym zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia KP KSZO 1929 Ostrowiec Św., które odbędzie się w dniu:
-14 marca 2022r. godz. 17.00 – I termin
-14 marca 2022r. godz. 17.15 – II termin
Zebranie odbędzie się w siedzibie Klubu w Ostrowcu Św. przy ul. Świętokrzyskiej 11.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz wybór członków Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenie.
 7. Wybory Prezesa Zarządu Stowarzyszenia:
  a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów i przedstawienie zgłoszonych kandydatów na funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
  b) wystąpienia kandydatów,
  c) wybory Prezesa Zarządu (głosowanie).
  d) sprawozdanie Komisji mandatowo – skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów Prezesa Zarządu.
 8. Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia.
  a) podjęcie uchwał w sprawie liczebności Zarządu.
  b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów i przedstawienie zgłoszonych kandydatów do Zarządu.
  c wybory członków Zarządu.
  d) sprawozdanie Komisji mandatowo – skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów członków Zarządu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej.
 10. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów i przedstawienie zgłoszonych kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Zarząd KP KSZO 1929