W związku z wpłynięciem do siedziby Klubu wniosku 1/3 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Klub Piłkarski KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski, Zarząd KP KSZO 1929 zgodnie z § 24 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia KP KSZO 1929 Ostrowiec Św., które odbędzie się w dniu:
-31 maja 2021r. godz. 17.00 – I termin
-31 maja 2021r. godz. 17.15 – II termin
Zebranie odbędzie się w siedzibie Klubu w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 11.

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenie.
7. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
10. Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów i przedstawienie zgłoszonych kandydatów na funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,
b) wystąpienia kandydatów,
c) wybory Prezesa Zarządu (głosowanie),
d) sprawozdanie Komisji mandatowo – skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów Prezesa Zarządu.
11. Sprawozdanie członków zarządu z działalności Stowarzyszenia.
12. Dyskusja nad sprawozdaniem członków zarządu Stowarzyszenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia.
14. Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia.
a) podjęcie uchwał w sprawie liczebności Zarządu,
b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów i przedstawienie zgłoszonych kandydatów do Zarządu,
c) wybory członków Zarządu,
d) sprawozdanie Komisji mandatowo – skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów członków Zarządu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej.
16. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów i przedstawienie zgłoszonych kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Zarząd KP KSZO 1929