Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Klub Piłkarski KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski.

Zgodnie z § 24 Statutu Stowarzyszenia Klubu Piłkarskiego KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski, z inicjatywy własnej Zarządu Stowarzyszenia, niniejszym zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia KP KSZO 1929 Ostrowiec Św., które odbędzie się w dniu:
-27 czerwca 2022r. godz. 17.00 – I termin
-27 czerwca 2022r. godz. 17.15 – II termin
Zebranie odbędzie się w siedzibie Klubu w Ostrowcu Św. przy ul. Świętokrzyskiej 11.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz wybór członków Komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenie.
 7. Wybory Prezesa Zarządu Stowarzyszenia:
 8. przyjęcie zgłoszeń kandydatów i przedstawienie zgłoszonych kandydatów na funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 9. wystąpienia kandydatów,
 10. wybory Prezesa Zarządu (głosowanie).
 11. sprawozdanie Komisji mandatowo – skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów Prezesa Zarządu.
 12. Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia.
 13. podjęcie uchwał w sprawie liczebności Zarządu.
 14. przyjęcie zgłoszeń kandydatów i przedstawienie zgłoszonych kandydatów do Zarządu.
 15. wybory członków Zarządu.
 16. sprawozdanie Komisji mandatowo – skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów członków Zarządu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej.
 18. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów i przedstawienie zgłoszonych kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.

Zarząd KP KSZO 1929