W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zgromadzenie członków KP KSZO 1929 Ostrowiec Św. mające na celu podsumowanie minionej kadencji Zarządu Klubu oraz wybór nowego Zarządu.

Ustępujący Prezes Maciej Kozicki wraz ze współpracownikami przedstawili sprawozdanie z sytuacji klubu w latach 2015-2019.

Prezesem KSZO został wybrany Mirosław Świrta – jeden z czołowych sponsorów pomarańczowo-czarnych oraz dotychczasowy działacz KSZO. Pozostałymi członkami, którzy wchodzą w skład Zarządu są: Maciej KozickiSebastian Mazur, Paweł Dudziński oraz reprezentant kibiców – Tomasz Wójcik.

Na Walnym Zgromadzeniu wybrany został również skład komisji rewizyjnej, na czele której na kolejną kadencję wybrany został Rafał Lipczyński.